ورود به سامانه پارسه اس ام اس شرکت اورنگ تلفن : +98 71 32326881-2
تلفکس : +98 71 32326875


تعرفه پیام کوتاه

تنها هزینه شماره های فعال را پرداخت کنید...

در صورت ارسال اس ام اس به شماره های غیر فعال همراه اول از هزینه شما کاسته نخواهد شد. به طور مثال برای ارسال پیام کوتاه در بازه 09122001200 تا 09122001299 که شامل 100 شماره می شود امکان دارد 50 شماره غیرفعال وجود داشته باشد، شما با نرم افزار پارسه اس ام اس و خرید شماره اختصاصی اینترنتی تنها هزینه 50 شماره فعال را پرداخت خواهید کرد، در صورتیکه با ارسال به صورت انبوه و یا ارسال از طریق GSM مودم هزینه 100 اس ام اس را پرداخت خواهید نمود.


جدول هزینه های ارسال اس ام اس پیش شماره های 3000

هزینه نرم افزار در قسمت مقایسه نسخه های مختلف نرم افزار ذکر گردیده و شامل هیچ گونه هزینه سالیانه و یا آبونمان نمی گردد.

میزان خرید (شارژ) هزینه هر اس ام اس انگلیسی هزینه هر اس ام اس فارسی
از 100.000 ریال تا 1.600.000 ریال 302 ریال 157 ریال
از 1.600.000 ریال تا 4.200.000 ریال 29 ریال 145 ریال
از 4.200.000 ریال تا 13.000.000 ریال 280 ریال 135 ریال
از 13.000.000 ریال تا 60.000.000 ریال 275 ریال 130 ریال
بیشتر از 60.000.000 ریال 270 ریال 120 ریال

هزینه اجاره شماره اختصاصی پیش شماره 3000

شماره هزینه (ریال)  
اجاره شماره اختصاصی 14 رقمی یک ساله غیر رند 250.000 ریال
اجاره شماره اختصاصی 10 رقمی یک ساله 1.500.000 ریال
اجاره شماره اختصاصی 8 رقمی یک ساله غیر رند 3.000.000 ریال

جدول هزینه های ارسال اس ام اس پیش شماره های 1000

میزان خرید (شارژ) هزینه هر اس ام اس انگلیسی هزینه هر اس ام اس فارسی
از 120.000 ریال تا 5.500.000 ریال 302 ریال 157 ریال
از 5.500.000 ریال تا 19.500.000 ریال 290 ریال 145 ریال
از 19.500.000 ریال تا 46.000.000 ریال 280 ریال 135 ریال
از 46.000.000 ریال تا 625.500.000 ریال 275 ریال 130 ریال
بیشتر از 625.500.000 ریال 270 ریال 120 ریال

هزینه اجاره شماره اختصاصی پیش شماره 1000

جهت دریافت شماره اختصاصی 1000 و مبلغ قابل پرداخت با شرکت تماس بگیرید.

به کلیه مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده تعلق خواهد گرفت.دریافت اس ام اس بدون هزینه!

با خرید پارسه اس ام اس پیام های خود را بدون هزینه دریافت کنید .