ورود به سامانه پارسه اس ام اس شرکت اورنگ تلفن : +98 71 32326881-2
تلفکس : +98 71 32326875


تعرفه نرم افزار پارسه اس ام اس


تعرفه ارسال اس ام اس از طریق نرم افزار و ارسال گسترده


تعرفه شماره اختصاصی