ورود به سامانه پارسه اس ام اس شرکت اورنگ تلفن : +98 71 32326881-2
تلفکس : +98 71 32326875


شماره اختصاصی جهت ارسال و دریافت پیام کوتاه


شماره اختصاصی همانند شماره موبایل با پیش شماره های 1000و 2000 و 3000 است. برای ارسال و دریافت پیامک از طریق اینترنت باید با استفاده از یک شماره این کار صورت گیرد.
در ایران شرکت ارتباطات سیار به 3 شرکت مگفا، آتیه داده پرداز و رهیاب پیام گستران این امکان را داده که با اتصال مستقیم SMSC خود قابلیت ارسال و دریافت را از طریق اینترنت فراهم آورند.
این شرکت ها نیز به نوبه خود به شرکت های زیر پوشش خود از طرق مختلف سرویس می دهند.
برای ارسال و یا دریافت اس ام اس می بایست با استفاده از یک شماره اختصاصی اقدام کرد. این شماره به صورت ساده می تواند 6 رقمی، 8 رقمی، 10رقمی الی 14 رقمی باشد.

برای ارسال و دریافت اس ام اس از طریق این خطوط باید به یکی از روش های زیر اقدام کنید.

شماره اختصاصی با مالکیت 100% بدین معنی است که این شماره به مدت یکسال به مالکیت شخص خریدار در آمده و تنها ایشان قادر به دریافت و یا ارسال SMS از طریق این خط است. در صورتیکه اگر این خط به صورت اشتراکی باشد چندین نفر در یکسال به صورت همزمان از این خط استفاده خواهند کرد.

شرکت اورنگ پژوهان پارسه شماره اختصاصی های ارائه شده از شرکت مگفا را با نرخ زیر به صورت مالکیت 100 درصد یکساله اجاره میدهد.
شماره هزینه (ریال)
اجاره شماره اختصاصی 14 رقمی یک ساله غیر رند 250.000 ریال
اجاره شماره اختصاصی 10 رقمی یک ساله 1.500.000 ریال
اجاره شماره اختصاصی 8 رقمی یک ساله غیر رند 15.000.000 ریال

به مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد