ورود به سامانه پارسه اس ام اس شرکت اورنگ تلفن : +98 71 32326881-2
تلفکس : +98 71 32326875


ارائه وب سرویس اختصاصی با امکانات فوق العاده جهت تولید کنندگان نرم افزار

هزینه وب سرویس : 30 هزار تومان شامل یک شماه اختصاصی 14 رقمی و 100 عد اس ام اس فارسی

با استفاده از این سرویس برنامه نویسان می توانند در نرم افزار های خود امکان ارسال و دریافت smsرا به راحتی و با کمترین میزان کد نویسی داشته با شند.

امکانات این سرویس :

 

امکانات سرویس اورنگ پژوهان پارسه

امکانات سایر شرکت ها

ارسال sms

Yes

Yes

ارسال smsبه صورت تکی و گروهی

Yes

Some

دریافت پیام بدون هزینه

Yes

Some

مشاهده شارژ باقیمانده

Yes

Some

دریافت پیام از طریق URL

Yes

Some

سامانه رایگان

Yes

NO

مشاهده وضعیت پیام

Yes

NO

آگاهی از فعال بودن شماره بدون کسر شارژ برای شماره های غیر فعال پس از ارسال                                       

Yes

NO

 

 

ü     امکان ارسال smsبه صورت تکی یا گروهی

ü     امکان آگاهی از فعال یا غیرفعال بودن شماره های ارسالی (که در صورتی که شماره ها غیرفعال باشند از شارژ شما هزینه ارسالی کم نمی گردد)

ü     امکان مشاهده شارژ باقیمانده از طریق این سرویس

ü     امکان دریافت پیام های دریافتی شما برروی URLمشخص شده از طریق مشتری

ü     امکان استفاده از سامانه ارسال و دریافت smsبه صورت رایگان

ü     امکان مشاهده وضعیت پیام های ارسالی در سامانه sms(بزودی)

با خرید وب سرویس اورنگ چه امکاناتی رایگان! دریافت می کنید؟

·        یک عدد شماره اختصاصی 14 رقمی !

·        اشتراک دائمی وب سرویس ارسال sms

·        سامانه رایگان ارسال و دریافت sms

·        دریافت پیام های ورودی بر روی URLاختصاصی شما به صورت رایگان

هزینه وب سرویس : 30 هزار تومان شامل یک شماه اختصاصی 14 رقمی و 100عد اس ام اس فارسی